24,162

NGƯỜI TRUY CẬP

6,146,578

LẦN XEM VIDEO

2,542,207

LÀM TRẮC NGHIỆM

821,087

TÀI KHOẢN ĐANG SỬ DỤNG

24,162

NGƯỜI TRUY CẬP

6,146,578

LẦN XEM VIDEO

2,542,207

LÀM TRẮC NGHIỆM

821,087

TÀI KHOẢN ĐANG SỬ DỤNG

30,75 điểm - điểm chuẩn cao nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing 30,75 điểm. 
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học: 16 điểm.

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền - 1

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền - 1

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền - 3

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền - 4

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền - 5

btv2