24,162

NGƯỜI TRUY CẬP

6,146,578

LẦN XEM VIDEO

2,542,207

LÀM TRẮC NGHIỆM

821,087

TÀI KHOẢN ĐANG SỬ DỤNG

24,162

NGƯỜI TRUY CẬP

6,146,578

LẦN XEM VIDEO

2,542,207

LÀM TRẮC NGHIỆM

821,087

TÀI KHOẢN ĐANG SỬ DỤNG

Quy định về điều kiện hỗ trợ các tình huống gặp phải khi sử dụng sản phẩm

1, Về tài khoản :
 

Nội dung hỗ trợ

Điều kiện hỗ trợ

Thời gian xử lý

Kênh tiếp nhận trực tiếp

Quên tài khoản đăng nhập

 

    Cung cấp đầy đủ các thông tin sau: 
    - Họ và tên chủ tài khoản
    - Số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký tài khoản
    - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất
    Tối đa 8h từ khi tiếp nhận Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Quên mật khẩu

 

    Cung cấp tối thiểu 2/4 thông tin sau:
    - Tên tài khoản
    - Họ và tên chủ tài khoản
    - Số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký tài khoản
    - Mã thẻ và seri thẻ Vip đã nạp

Tối đa 8h từ khi tiếp nhận

 

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Quên tài khoản đăng nhập

và mật khẩu

 

    Lựa chọn 1 trong 2 phương án sau :
    Phương án 1 : Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
    - Họ và tên chủ tài khoản
    - Số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký tài khoản
    - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất 
    - Khoảng thời gian nạp thẻ Vip
    Phương án 2 : Cung cấp mã thẻ và seri thẻ Vip đã nạp

Tối đa 8h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Quên tài khoản đăng nhập, mật khẩu và mất mã thẻ cào

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
   - Họ và tên chủ tài khoản
   - Số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký tài khoản
   - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất 
   - Khoảng thời gian nạp thẻ Vip

Tối đa 24h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

 

 

2, Về Vip và các gói học :

Nội dung hỗ trợ

Điều kiện hỗ trợ

Thời gian xử lý

Kênh tiếp nhận trực tiếp

Chuyển Vip từ tài khoản này sang tài khoản khác do nạp nhầm

   - Cung cấp tên tài khoản cũ và tài khoản mới

   - Cung cấp mã thẻ và seri thẻ Vip

   - Gói Vip đã đăng ký

   - Tối đa 2 lần chuyển đổi / 1 tài khoản

   - Thời gian tính từ thời điểm kích hoạt thẻ Vip đến khi yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi Vip không quá 7 ngày

Tối đa 8h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 &  1900636228

 

Tài khoản bị mất Vip

 

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

   - Tên tài khoản, mật khẩu
   - Số điện thoại hoặc email đăng ký tài khoản

   - Mã thẻ và seri thẻ Vip

   - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất

Tối đa 8h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Khóa tài khoản, khóa Vip hoặc xóa Vip

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

   - Tên tài khoản, mật khẩu
   - Số điện thoại hoặc email đăng ký tài khoản

   - Mã thẻ và seri thẻ Vip
   - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất

Tối đa 24h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

 

Không kích hoạt được thẻ VIP

 

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

   - Tên tài khoản và mật khẩu

   - Mã thẻ và seri thẻ Vip

Tối đa 8h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Chuyển đổi bài giảng/khóa học/chuyên đề

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
   - Tên tài khoản và mật khẩu
   - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất
   - Bài giảng/khóa học/chuyên đề chuyển đổi có giá trị tương đương nhau
   - Tối đa 1 lần chuyển đổi / 1 tài khoản

   - Thời gian tính từ thời điểm kích hoạt thẻ Vip đến khi yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi bài giảng/khóa học/chuyên đề không quá 7 ngày

Tối đa 24h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

Nâng cấp bài giảng/khóa học/chuyên đề

   Cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

   - Tên tài khoản và mật khẩu
   - Số điện thoại hoặc email đăng ký tài khoản

   - Giá trị thẻ Vip đã nạp lần gần nhất
   - Tài khoản ở thời điểm nâng cấp phải đủ tiền để thanh toán phần chênh lệch giữa 2 bài giảng/khóa học/chuyên đề cần nâng cấp
   - Tối đa 1 lần nâng cấp / 1 tài khoản

   - Thời gian tính từ thời điểm kích hoạt thẻ Vip đến khi yêu cầu hỗ trợ nâng cấp bài giảng/khóa học/chuyên đề không quá 7 ngày

Tối đa 24h từ khi tiếp nhận

Tổng đài 1900636444 & 1900636228

 

         Các trường hợp phát sinh ngoài các nội dung hỗ trợ ở trên, Bộ phận hỗ trợ của VNEdutech sẽ tiếp nhận và xử lý linh hoạt để đảm bảo quyền lợi của Quý đối tác cũng như Quý khách hàng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về hệ Tổng đài hỗ trợ 1900 636 444 ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 ) hoặc 1900 636 228 ( ngoài giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 & CN, ngày Lễ Tết cả ngày )
       Công ty VNEdutech rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của từ Quý đối tác và Quý khách hàng trong thời gian tới.
       Trân trọng cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe tới Quý khách hàng!

                                                                                                                  

admin
-->